Romans 3v14 La seva boca és plena de maledicció i d’amargor.  ὧν τὸ στόμα ἀρᾶς καὶ πικρίας γέμει·

Data: 
2017-09-14, dijous
Comentari: 

 Romans 3v14 La seva boca és plena de maledicció i d’amargor. ὧν τὸ στόμα ἀρᾶς καὶ πικρίας γέμει· Whose <3739> mouth <4750> is full <1073> (5719) of cursing <685> and <2532> bitterness <4088>: