Romans 3v15 Els seus peus són lleugers per vessar sang,  ὀξεῖς οἱ πόδες αὐτῶν ἐκχέαι αἷμα·

Data: 
2017-09-15, divendres
Comentari: 

 Romans 3v15 Els seus peus són lleugers per vessar sang, ὀξεῖς οἱ πόδες αὐτῶν ἐκχέαι αἷμα·Their <846> feet <4228> are swift <3691> to shed <1632> (5658) blood <129>: