Romans 3v16 en els seus camins hi ha ruïna i desgràcia,  σύντριμμα καὶ ταλαιπωρία ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν,

Data: 
2017-09-16, dissabte
Comentari: 

Romans 3v16 en els seus camins hi ha ruïna i desgràcia, σύντριμμα καὶ ταλαιπωρία ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν, Destruction <4938> and <2532> misery <5004> are in <1722> their <846> ways <3598>: