Romans 3v17 i no han conegut el camí de la pau.  καὶ ὁδὸν εἰρήνης οὐκ ἔγνωσαν·

Data: 
2017-09-17, diumenge
Comentari: 

Romans 3v17 i no han conegut el camí de la pau. καὶ ὁδὸν εἰρήνης οὐκ ἔγνωσαν· And <2532> the way <3598> of peace <1515> have <1097> <0> they not <3756> known <1097> (5627):