Romans 3v29 ¿O és que Déu ho és només dels jueus? ¿No ho és també dels gentils? Sí, també ho és dels gentils:  ἢ Ἰουδαίων ὁ Θεὸς μόνον; οὐχὶ δὲ καὶ ἐθνῶν; ναὶ καὶ ἐθνῶν·

Data: 
2017-09-29, divendres
Comentari: 

Romans 3v29 ¿O és que Déu ho és només dels jueus? ¿No ho és també dels gentils? Sí, també ho és dels gentils: ἢ Ἰουδαίων ὁ Θεὸς μόνον; οὐχὶ δὲ καὶ ἐθνῶν; ναὶ καὶ ἐθνῶν·