Nehemies 13v11 I em vaig enfrontar amb els magistrats, i els vaig dir: Per què s’ha abandonat la casa de Déu? I vaig reunir els levites i els cantors, i els vaig posar als seus llocs.  וָאָרִ֙יבָה֙ אֶת־הַסְּגָנִ֔ים וָאֹ֣מְרָ֔ה מַדּ֖וּעַ נֶעֱזַ֣ב בֵּית־

Data: 
2018-01-11, dijous
Comentari: 

  Nehemies 13v11 I em vaig enfrontar amb els magistrats, i els vaig dir: Per què s’ha abandonat la casa de Déu? I vaig reunir els levites i els cantors, i els vaig posar als seus llocs. וָאָרִ֙יבָה֙ אֶת־הַסְּגָנִ֔ים וָאֹ֣מְרָ֔ה מַדּ֖וּעַ נֶעֱזַ֣ב בֵּית־הָאֱלֹהִ֑ים וָֽאֶ֙קְבְּצֵ֔ם וָֽאַעֲמִדֵ֖ם עַל־עָמְדָֽם׃  Then contended <07378> (08799) I with the rulers <05461>, and said <0559> (08799), Why is the house <01004> of God <0430> forsaken <05800> (08738)? And I gathered them together <06908> (08762), and set <05975> (08686) them in their place <05977>.