Lluc 7v3 I havent sentit parlar de Jesús, li va enviar uns ancians dels jueus per suplicar-li que vingués a guarir el seu servent. ἀκούσας δὲ περὶ τοῦ Ἰησοῦ, ἀπέστειλε πρὸς αὐτὸν πρεσβυτέρους τῶν Ἰουδαίων, ἐρωτῶν αὐτόν, ὅπως ἐλθὼν διασώσῃ τὸν δοῦλον αὐτο

Data: 
2018-12-03, dilluns
Comentari: 

Lluc 7v3 I havent sentit parlar de Jesús, li va enviar uns ancians dels jueus per suplicar-li que vingués a guarir el seu servent.ἀκούσας δὲ περὶ τοῦ Ἰησοῦ, ἀπέστειλε πρὸς αὐτὸν πρεσβυτέρους τῶν Ἰουδαίων, ἐρωτῶν αὐτόν, ὅπως ἐλθὼν διασώσῃ τὸν δοῦλον αὐτοῦ.And <1161> when he heard <191> (5660) of <4012> Jesus <2424>, he sent <649> (5656) unto <4314> him <846> the elders <4245> of the Jews <2453>, beseeching <2065> (5723) him <846> that <3704> he would come <2064> (5631) and heal <1295> (5661) his <846> servant <1401>.