Lluc 7v6 I Jesús se’n va anar amb ells. Però quan ja no era gaire lluny de la casa, el centurió li va enviar uns amics que li digueren: Senyor, no et molestis, perquè no sóc digne que entris sota el meu sostre. ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐπορεύετο σὺν αὐτοῖς. ἤδη δὲ αὐ

Data: 
2018-12-06, dijous
Comentari: 

Lluc 7v6 I Jesús se’n va anar amb ells. Però quan ja no era gaire lluny de la casa, el centurió li va enviar uns amics que li digueren: Senyor, no et molestis, perquè no sóc digne que entris sota el meu sostre.ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐπορεύετο σὺν αὐτοῖς. ἤδη δὲ αὐτοῦ οὐ μακρὰν ἀπέχοντος ἀπὸ τῆς οἰκίας, ἔπεμψε πρὸς αὐτὸν ὁ ἑκατόνταρχος φίλους, λέγων αὐτῷ, Κύριε, μὴ σκύλλου· οὐ γάρ εἰμι ἱκανὸς ἵνα ὑπὸ τὴν στέγην μου εἰσέλθῃς·Then <1161> Jesus <2424> went <4198> (5711) with <4862> them <846>. And <1161> when he <846> was <568> (5723) now <2235> not <3756> far <3112> from <575> the house <3614>, the centurion <1543> sent <3992> (5656) friends <5384> to <4314> him <846>, saying <3004> (5723) unto him <846>, Lord <2962>, trouble <4660> <0> not <3361> thyself <4660> (5744): for <1063> I am <1510> (5748) not <3756> worthy <2425> that <2443> thou shouldest enter <1525> (5632) under <5259> my <3450> roof <4721>: