Lluc 7v10 I quan els enviats hagueren tornat a casa, van trobar en bona salut el servent que havia estat malalt. καὶ ὑποστρέψαντες οἱ πεμφθέντες εἰς τὸν οἶκον εὗρον τὸν ἀσθενοῦντα δοῦλον ὑγιαίνοντα.

Data: 
2018-12-10, dilluns
Comentari: 

Lluc 7v10 I quan els enviats hagueren tornat a casa, van trobar en bona salut el servent que havia estat malalt.καὶ ὑποστρέψαντες οἱ πεμφθέντες εἰς τὸν οἶκον εὗρον τὸν ἀσθενοῦντα δοῦλον ὑγιαίνοντα.And <2532> they that were sent <3992> (5685), returning <5290> (5660) to <1519> the house <3624>, found <2147> (5627) the servant <1401> whole <5198> (5723) that had been sick <770> (5723).