Lluc 7v14 I s’atansà i tocà el fèretre, i els qui el portaven es van aturar. I digué: Jove, t’ho mano, alça’t. καὶ προσελθὼν ἥψατο τῆς σοροῦ· οἱ δὲ βαστάζοντες ἔστησαν. καὶ εἶπε, Νεανίσκε, σοὶ λέγω, ἐγέρθητι.

Data: 
2018-12-14, divendres
Comentari: 

Lluc 7v14 I s’atansà i tocà el fèretre, i els qui el portaven es van aturar. I digué: Jove, t’ho mano, alça’t.καὶ προσελθὼν ἥψατο τῆς σοροῦ· οἱ δὲ βαστάζοντες ἔστησαν. καὶ εἶπε, Νεανίσκε, σοὶ λέγω, ἐγέρθητι.And <2532> he came <4334> (5631) and touched <680> (5662) the bier <4673>: and <1161> they that bare <941> (5723) him stood still <2476> (5627). And <2532> he said <2036> (5627), Young man <3495>, I say <3004> (5719) unto thee <4671>, Arise <1453> (5682).