Lluc 7v15 I el mort es va asseure i començà a parlar. I ell el va donar a la seva mare. καὶ ἀνεκάθισεν ὁ νεκρός, καὶ ἤρξατο λαλεῖν. καὶ ἔδωκεν αὐτὸν τῇ μητρὶ αὐτοῦ.

Data: 
2018-12-15, dissabte
Comentari: 

Lluc 7v15 I el mort es va asseure i començà a parlar. I ell el va donar a la seva mare.καὶ ἀνεκάθισεν ὁ νεκρός, καὶ ἤρξατο λαλεῖν. καὶ ἔδωκεν αὐτὸν τῇ μητρὶ αὐτοῦ.And <2532> he that was dead <3498> sat up <339> (5656), and <2532> began <756> (5662) to speak <2980> (5721). And <2532> he delivered <1325> (5656) him <846> to his <846> mother <3384>.