Lluc 7v16 I el temor es va apoderar de tothom, i glorificaven Déu, dient: Un gran profeta ha sorgit entre nosaltres, i: Déu ha visitat el seu poble. ἔλαβε δὲ φόβος ἅπαντας, καὶ ἐδόξαζον τὸν Θεόν, λέγοντες ὅτι Προφήτης μέγας ἐγήγερται ἐν ἡμῖν, καὶ ὅτι Ἐπε

Data: 
2018-12-16, diumenge
Comentari: 

Lluc 7v16 I el temor es va apoderar de tothom, i glorificaven Déu, dient: Un gran profeta ha sorgit entre nosaltres, i: Déu ha visitat el seu poble.ἔλαβε δὲ φόβος ἅπαντας, καὶ ἐδόξαζον τὸν Θεόν, λέγοντες ὅτι Προφήτης μέγας ἐγήγερται ἐν ἡμῖν, καὶ ὅτι Ἐπεσκέψατο ὁ Θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ.And <1161> there came <2983> (5627) a fear <5401> on all <537>: and <2532> they glorified <1392> (5707) God <2316>, saying <3004> (5723), That <3754> a great <3173> prophet <4396> is risen up <1453> (5769) among <1722> us <2254>; and <2532>, That <3754> God <2316> hath visited <1980> (5662) his <846> people <2992>.