Lluc 7v18 I els deixebles de Joan li van fer saber totes aquestes coses. Καὶ ἀπήγγειλαν Ἰωάννῃ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ περὶ πάντων τούτων.

Data: 
2018-12-18, dimarts
Comentari: 

Lluc 7v18 I els deixebles de Joan li van fer saber totes aquestes coses.Καὶ ἀπήγγειλαν Ἰωάννῃ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ περὶ πάντων τούτων. And <2532> the disciples <3101> of John <2491> shewed <518> (5656) him <846> of <4012> all <3956> these things <5130>.