Lluc 7v19 I Joan va cridar dos dels seus deixebles i els envià a Jesús per dir-li: ¿Ets tu el qui ha de venir o n’hem d’esperar un altre? καὶ προσκαλεσάμενος δύο τινὰς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ὁ Ἰωάννης ἔπεμψε πρὸς τὸν Ἰησοῦν, λέγων, Σὺ εἶ ὁ ἐρχόμενος, ἢ ἄλλον

Data: 
2018-12-19, dimecres
Comentari: 

Lluc 7v19 I Joan va cridar dos dels seus deixebles i els envià a Jesús per dir-li: ¿Ets tu el qui ha de venir o n’hem d’esperar un altre?καὶ προσκαλεσάμενος δύο τινὰς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ὁ Ἰωάννης ἔπεμψε πρὸς τὸν Ἰησοῦν, λέγων, Σὺ εἶ ὁ ἐρχόμενος, ἢ ἄλλον προσδοκῶμεν;And <2532> John <2491> calling <4341> (5666) unto him two <1417> <5100> of his <846> disciples <3101> sent <3992> (5656) them to <4314> Jesus <2424>, saying <3004> (5723), Art <1488> (5748) thou <4771> he that should come <2064> (5740)? or <2228> look we for <4328> (5719) (5725) another <243>?