Lluc 7v20 I quan els homes van arribar a ell, digueren: Joan el baptista ens ha enviat a tu per dir: ¿Ets tu el qui ha de venir o n’hem d’esperar un altre? παραγενόμενοι δὲ πρὸς αὐτὸν οἱ ἄνδρες εἶπον, Ἰωάννης ὁ Βαπτιστὴς ἀπέσταλκεν ἡμᾶς πρός σε, λέγων, Σ

Data: 
2018-12-20, dijous
Comentari: 

Lluc 7v20 I quan els homes van arribar a ell, digueren: Joan el baptista ens ha enviat a tu per dir: ¿Ets tu el qui ha de venir o n’hem d’esperar un altre?παραγενόμενοι δὲ πρὸς αὐτὸν οἱ ἄνδρες εἶπον, Ἰωάννης ὁ Βαπτιστὴς ἀπέσταλκεν ἡμᾶς πρός σε, λέγων, Σὺ εἶ ὁ ἐρχόμενος, ἢ ἄλλον προσδοκῶμεν;When <1161> the men <435> were come <3854> (5637) unto <4314> him <846>, they said <2036> (5627), John <2491> Baptist <910> hath sent <649> (5758) us <2248> unto <4314> thee <4571>, saying <3004> (5723), Art <1488> (5748) thou <4771> he that should come <2064> (5740)? or <2228> look we for <4328> (5719) (5725) another <243>?