Lluc 7v22 I Jesús respongué i els va dir: Aneu i feu saber a Joan les coses que heu vist i sentit: Els cecs hi veuen, els coixos caminen, els leprosos són netejats, els sords hi senten, els morts són ressuscitats, als pobres se’ls anuncia l’evangeli; καὶ

Data: 
2018-12-22, dissabte
Comentari: 

Lluc 7v22 I Jesús respongué i els va dir: Aneu i feu saber a Joan les coses que heu vist i sentit: Els cecs hi veuen, els coixos caminen, els leprosos són netejats, els sords hi senten, els morts són ressuscitats, als pobres se’ls anuncia l’evangeli;καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Πορευθέντες ἀπαγγείλατε Ἰωάννῃ ἃ εἴδετε καὶ ἠκούσατε· ὅτι τυφλοὶ ἀναβλέπουσι, χωλοὶ περιπατοῦσι, λεπροὶ καθαρίζονται, κωφοὶ ἀκούουσι, νεκροὶ ἐγείρονται, πτωχοὶ εὐαγγελίζονται·Then <2532> Jesus <2424> answering <611> (5679) said <2036> (5627) unto them <846>, Go your way <4198> (5679), and tell <518> (5657) John <2491> what things <3739> ye have seen <1492> (5627) and <2532> heard <191> (5656); how <3754> that the blind <5185> see <308> (5719), the lame <5560> walk <4043> (5719), the lepers <3015> are cleansed <2511> (5743), the deaf <2974> hear <191> (5719), the dead <3498> are raised <1453> (5743), to the poor <4434> the gospel is preached <2097> (5743).