Lluc 7v23 i feliç és el qui no s’entrebanqui amb mi. καὶ μακάριός ἐστιν, ὃς ἐὰν μὴ σκανδαλισθῇ ἐν ἐμοί.

Data: 
2018-12-23, diumenge
Comentari: 

Lluc 7v23 i feliç és el qui no s’entrebanqui amb mi.καὶ μακάριός ἐστιν, ὃς ἐὰν μὴ σκανδαλισθῇ ἐν ἐμοί.And <2532> blessed <3107> is <2076> (5748) he, whosoever <3739> shall <4624> <0> not <3362> be offended <4624> (5686) in <1722> me <1698>.