Lluc 7v26 Però, què heu sortir a veure? Un profeta? Sí, us ho dic, i més encara que un profeta. ἀλλὰ τί ἐξεληλύθατε ἰδεῖν; προφήτην; ναί, λέγω ὑμῖν, καὶ περισσότερον προφήτου.

Data: 
2018-12-26, dimecres
Comentari: 

Lluc 7v26 Però, què heu sortir a veure? Un profeta? Sí, us ho dic, i més encara que un profeta.ἀλλὰ τί ἐξεληλύθατε ἰδεῖν; προφήτην; ναί, λέγω ὑμῖν, καὶ περισσότερον προφήτου.But <235> what <5101> went ye out <1831> (5758) for to see <1492> (5629)? A prophet <4396>? Yea <3483>, I say <3004> (5719) unto you <5213>, and <2532> much more <4055> than a prophet <4396>.