Lluc 7v28 Perquè us dic: Entre els nascuts de les dones, no hi ha cap profeta més gran que Joan el baptista, però el més petit en el regne de Déu és més gran que ell. λέγω γὰρ ὑμῖν, μείζων ἐν γεννητοῖς γυναικῶν προφήτης Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ οὐδείς ἐστιν

Data: 
2018-12-28, divendres
Comentari: 

Lluc 7v28 Perquè us dic: Entre els nascuts de les dones, no hi ha cap profeta més gran que Joan el baptista, però el més petit en el regne de Déu és més gran que ell.λέγω γὰρ ὑμῖν, μείζων ἐν γεννητοῖς γυναικῶν προφήτης Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ οὐδείς ἐστιν· ὁ δὲ μικρότερος ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ μείζων αὐτοῦ ἐστι.For <1063> I say <3004> (5719) unto you <5213>, Among <1722> those that are born <1084> of women <1135> there is <2076> (5748) not <3762> a greater <3187> <0> prophet <4396> than <3187> John <2491> the Baptist <910>: but <1161> he that is least <3398> in <1722> the kingdom <932> of God <2316> is <2076> (5748) greater than <3187> he <846>.