Lluc 7v30 Però els fariseus i els doctors de la llei van rebutjar el designi de Déu per a ells, en no ser batejats per ell. οἱ δὲ Φαρισαῖοι καὶ οἱ νομικοὶ τὴν βουλὴν τοῦ Θεοῦ ἠθέτησαν εἰς ἑαυτούς, μὴ βαπτισθέντες ὑπ᾽ αὐτοῦ.

Data: 
2018-12-30, diumenge
Comentari: 

Lluc 7v30 Però els fariseus i els doctors de la llei van rebutjar el designi de Déu per a ells, en no ser batejats per ell.οἱ δὲ Φαρισαῖοι καὶ οἱ νομικοὶ τὴν βουλὴν τοῦ Θεοῦ ἠθέτησαν εἰς ἑαυτούς, μὴ βαπτισθέντες ὑπ᾽ αὐτοῦ.But <1161> the Pharisees <5330> and <2532> lawyers <3544> rejected <114> (5656) the counsel <1012> of God <2316> against <1519> themselves <1438>, being <907> <0> not <3361> baptized <907> (5685) of <5259> him <846>.