Lluc 7v31 I el Senyor digué: ¿A què compararé, doncs, els homes d’aquesta generació: a què són semblants? εἶπε δὲ ὁ Κύριος, Τίνι οὖν ὁμοιώσω τοὺς ἀνθρώπους τῆς γενεᾶς ταύτης, καὶ τίνι εἰσὶν ὅμοιοι;

Data: 
2018-12-31, dilluns
Comentari: 

Lluc 7v31 I el Senyor digué: ¿A què compararé, doncs, els homes d’aquesta generació: a què són semblants?εἶπε δὲ ὁ Κύριος, Τίνι οὖν ὁμοιώσω τοὺς ἀνθρώπους τῆς γενεᾶς ταύτης, καὶ τίνι εἰσὶν ὅμοιοι;And <1161> the Lord <2962> said <2036> (5627), Whereunto <5101> then <3767> shall I liken <3666> (5692) the men <444> of this <5026> generation <1074>? and <2532> to what <5101> are they <1526> (5748) like <3664>?