Marc 1v4 Joan vingué a batejar en el desert i a predicar un baptisme de penediment per a la remissió dels pecats. ἐγένετο Ἰωάννης βαπτίζων ἐν τῇ ἐρήμῳ, καὶ κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.

Data: 
2019-01-04, divendres
Comentari: 

Marc 1v4 Joan vingué a batejar en el desert i a predicar un baptisme de penediment per a la remissió dels pecats.ἐγένετο Ἰωάννης βαπτίζων ἐν τῇ ἐρήμῳ, καὶ κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.John <2491> did <1096> (5633) baptize <907> (5723) in <1722> the wilderness <2048>, and <2532> preach <2784> (5723) the baptism <908> of repentance <3341> for <1519> the remission <859> of sins <266>.