Marc 1v5 I sortia a ell tota la comarca de Judea i els de Jerusalem; i tots eren batejats per ell en el riu Jordà, i confessaven llurs pecats. καὶ ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν πᾶσα ἡ Ἰουδαία χώρα, καὶ οἱ Ἱεροσολυμῖται, καὶ ἐβαπτίζοντο πάντες ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποτα

Data: 
2019-01-05, dissabte
Comentari: 

Marc 1v5 I sortia a ell tota la comarca de Judea i els de Jerusalem; i tots eren batejats per ell en el riu Jordà, i confessaven llurs pecats.καὶ ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν πᾶσα ἡ Ἰουδαία χώρα, καὶ οἱ Ἱεροσολυμῖται, καὶ ἐβαπτίζοντο πάντες ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ ὑπ᾽ αὐτοῦ, ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν.And <2532> there went out <1607> (5711) unto <4314> him <846> all <3956> the land <5561> of Judaea <2449>, and <2532> they of Jerusalem <2415>, and <2532> were <907> <0> all <3956> baptized <907> (5712) of <5259> him <846> in <1722> the river <4215> of Jordan <2446>, confessing <1843> (5734) their <846> sins <266>.