Marc 3v13 I va pujar a la muntanya, i va cridar els que va voler, i van anar a ell. Καὶ ἀναβαίνει εἰς τὸ ὄρος, καὶ προσκαλεῖται οὓς ἤθελεν αὐτός· καὶ ἀπῆλθον πρὸς αὐτόν.

Data: 
2019-03-13, dimecres
Comentari: 

Marc 3v13 I va pujar a la muntanya, i va cridar els que va voler, i van anar a ell.Καὶ ἀναβαίνει εἰς τὸ ὄρος, καὶ προσκαλεῖται οὓς ἤθελεν αὐτός· καὶ ἀπῆλθον πρὸς αὐτόν.And <2532> he goeth up <305> (5719) into <1519> a mountain <3735>, and <2532> calleth <4341> (5736) unto him whom <3739> he <846> would <2309> (5707): and <2532> they came <565> (5627) unto <4314> him <846>.