Marc 3v25 I si una casa es divideix contra ella mateixa, aquella casa no es pot mantenir. καὶ ἐὰν οἰκία ἐφ᾽ ἑαυτὴν μερισθῇ, οὐ δύναται σταθῆναι ἡ οἰκία ἐκείνη.

Data: 
2019-03-25, dilluns
Comentari: 

Marc 3v25 I si una casa es divideix contra ella mateixa, aquella casa no es pot mantenir.καὶ ἐὰν οἰκία ἐφ᾽ ἑαυτὴν μερισθῇ, οὐ δύναται σταθῆναι ἡ οἰκία ἐκείνη.And <2532> if <1437> a house <3614> be divided <3307> (5686) against <1909> itself <1438>, that <1565> house <3614> cannot <3756> <1410> (5736) stand <2476> (5683).