Marc 7v3 Perquè els fariseus i tots els jueus no mengen si no s’han rentat escrupolosament les mans, per mantenir la tradició dels ancians. οἱ γὰρ Φαρισαῖοι καὶ πάντες οἱ Ἰουδαῖοι, ἐὰν μὴ πυγμῇ νίψωνται τὰς χεῖρας, οὐκ ἐσθίουσι, κρατοῦντες τὴν παράδοσιν

Data: 
2019-07-03, dimecres
Comentari: 

Marc 7v3 Perquè els fariseus i tots els jueus no mengen si no s’han rentat escrupolosament les mans, per mantenir la tradició dels ancians.οἱ γὰρ Φαρισαῖοι καὶ πάντες οἱ Ἰουδαῖοι, ἐὰν μὴ πυγμῇ νίψωνται τὰς χεῖρας, οὐκ ἐσθίουσι, κρατοῦντες τὴν παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων·For <1063> the Pharisees <5330>, and <2532> all <3956> the Jews <2453>, except <3362> they wash <3538> (5672) their hands <5495> oft <4435>, eat <2068> (5719) not, <3756> holding <2902> (5723) the tradition <3862> of the elders <4245>.