Marc 7v11 Però vosaltres dieu: Si un home diu al pare o a la mare: Faig Corban–és a dir, ofrena– de qualsevol cosa que de mi et pogués ajudar; ὑμεῖς δὲ λέγετε, Ἐὰν εἴπῃ ἄνθρωπος τῷ πατρὶ ἢ τῇ μητρί, Κορβᾶν, ὅ ἐστι, δῶρον, ὃ ἐὰν ἐξ ἐμοῦ ὠφεληθῇς·

Data: 
2019-07-11, dijous
Comentari: 

Marc 7v11 Però vosaltres dieu: Si un home diu al pare o a la mare: Faig Corban–és a dir, ofrena– de qualsevol cosa que de mi et pogués ajudar;ὑμεῖς δὲ λέγετε, Ἐὰν εἴπῃ ἄνθρωπος τῷ πατρὶ ἢ τῇ μητρί, Κορβᾶν, ὅ ἐστι, δῶρον, ὃ ἐὰν ἐξ ἐμοῦ ὠφεληθῇς·But <1161> ye <5210> say <3004> (5719), If <1437> a man <444> shall say <2036> (5632) to his father <3962> or <2228> mother <3384>, It is Corban <2878>, that is to say <3603>, a gift <1435>, by <1537> whatsoever <3739> <1437> thou mightest be profited by <5623> (5686) me <1700>; he shall be free.