Marc 7v17 I quan va entrar a casa després de deixar la multitud, els seus deixebles li preguntaven sobre la paràbola. καὶ ὅτε εἰσῆλθεν εἰς οἶκον ἀπὸ τοῦ ὄχλου, ἐπηρώτων αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ περὶ τῆς παραβολῆς.

Data: 
2019-07-17, dimecres
Comentari: 

Marc 7v17 I quan va entrar a casa després de deixar la multitud, els seus deixebles li preguntaven sobre la paràbola.καὶ ὅτε εἰσῆλθεν εἰς οἶκον ἀπὸ τοῦ ὄχλου, ἐπηρώτων αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ περὶ τῆς παραβολῆς.And <2532> when <3753> he was entered <1525> (5627) into <1519> the house <3624> from <575> the people <3793>, his <846> disciples <3101> asked <1905> (5707) him <846> concerning <4012> the parable <3850>.