Marc 9v11 I li van preguntar, dient: Per què diuen els escribes que Elies ha de venir primer? καὶ ἐπηρώτων αὐτόν, λέγοντες ὅτι Λέγουσιν οἱ γραμματεῖς ὅτι Ἠλίαν δεῖ ἐλθεῖν πρῶτον;

Data: 
2019-09-11, dimecres
Comentari: 

Marc 9v11 I li van preguntar, dient: Per què diuen els escribes que Elies ha de venir primer?καὶ ἐπηρώτων αὐτόν, λέγοντες ὅτι Λέγουσιν οἱ γραμματεῖς ὅτι Ἠλίαν δεῖ ἐλθεῖν πρῶτον;And <2532> they asked <1905> (5707) him <846>, saying <3004> (5723), Why <3754> say <3004> (5719) the scribes <1122> that <3754> Elias <2243> must <1163> (5748) first <4412> come <2064> (5629)?