Marc 9v26 I en va sortir, xisclant i sacsejant-lo molt. I restà com mort, de manera que molts deien: És mort. καὶ κράξαν, καὶ πολλὰ σπαράξαν αὐτόν, ἐξῆλθε· καὶ ἐγένετο ὡσεὶ νεκρός, ὥστε πολλοὺς λέγειν ὅτι ἀπέθανεν.

Data: 
2019-09-26, dijous
Comentari: 

Marc 9v26 I en va sortir, xisclant i sacsejant-lo molt. I restà com mort, de manera que molts deien: És mort.καὶ κράξαν, καὶ πολλὰ σπαράξαν αὐτόν, ἐξῆλθε· καὶ ἐγένετο ὡσεὶ νεκρός, ὥστε πολλοὺς λέγειν ὅτι ἀπέθανεν.And <2532> the spirit cried <2896> (5660), and <2532> rent <4682> (5660) him <846> sore <4183>, and came out of him <1831> (5627): and <2532> he was <1096> (5633) as <5616> one dead <3498>; insomuch <5620> that <3754> many <4183> said <3004> (5721), He is dead <599> (5627).