Marc 9v27 Però Jesús li va agafar la mà i el va aixecar, i es posà dret. ὁ δὲ Ἰησοῦς κρατήσας αὐτὸν τῆς χειρός, ἤγειρεν αὐτόν· καὶ ἀνέστη.

Data: 
2019-09-27, divendres
Comentari: 

Marc 9v27 Però Jesús li va agafar la mà i el va aixecar, i es posà dret.ὁ δὲ Ἰησοῦς κρατήσας αὐτὸν τῆς χειρός, ἤγειρεν αὐτόν· καὶ ἀνέστη.But <1161> Jesus <2424> took <2902> (5660) him <846> by the hand <5495>, and lifted <1453> <0> him <846> up <1453> (5656); and <2532> he arose <450> (5627).