Marc 11v1 I quan eren prop de Jerusalem, de Betfagé i Betània, vora la muntanya de les Oliveres, envià dos dels seus deixebles, Καὶ ὅτε ἐγγίζουσιν εἰς Ἱερουσαλήμ, εἰς Βηθφαγὴ καὶ Βηθανίαν, πρὸς τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν, ἀποστέλλει δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ,

Data: 
2019-11-01, divendres
Comentari: 

Marc 11v1 I quan eren prop de Jerusalem, de Betfagé i Betània, vora la muntanya de les Oliveres, envià dos dels seus deixebles,Καὶ ὅτε ἐγγίζουσιν εἰς Ἱερουσαλήμ, εἰς Βηθφαγὴ καὶ Βηθανίαν, πρὸς τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν, ἀποστέλλει δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ,And <2532> when <3753> they came nigh <1448> (5719) to <1519> Jerusalem <2419>, unto <1519> Bethphage <967> and <2532> Bethany <963>, at <4314> the mount <3735> of Olives <1636>, he sendeth forth <649> (5719) two <1417> of his <846> disciples <3101>,