Marc 11v4 I hi van anar i van trobar el pollí a fora fermat davant la porta, al carrer, i el van desfermar. ἀπῆλθον δὲ καὶ εὗρον τὸν πῶλον δεδεμένον πρὸς τὴν θύραν ἔξω ἐπὶ τοῦ ἀμφόδου, καὶ λύουσιν αὐτόν.

Data: 
2019-11-04, dilluns
Comentari: 

Marc 11v4 I hi van anar i van trobar el pollí a fora fermat davant la porta, al carrer, i el van desfermar.ἀπῆλθον δὲ καὶ εὗρον τὸν πῶλον δεδεμένον πρὸς τὴν θύραν ἔξω ἐπὶ τοῦ ἀμφόδου, καὶ λύουσιν αὐτόν.And <1161> they went their way <565> (5627), and <2532> found <2147> (5627) the colt <4454> tied <1210> (5772) by <4314> the door <2374> without <1854> in <1909> a place where two ways met <296>; and <2532> they loose <3089> (5719) him <846>.