Marc 11v5 I alguns dels qui eren allà els digueren: Per què desfermeu el pollí? καί τινες τῶν ἐκεῖ ἑστηκότων ἔλεγον αὐτοῖς, Τί ποιεῖτε λύοντες τὸν πῶλον;

Data: 
2019-11-05, dimarts
Comentari: 

Marc 11v5 I alguns dels qui eren allà els digueren: Per què desfermeu el pollí?καί τινες τῶν ἐκεῖ ἑστηκότων ἔλεγον αὐτοῖς, Τί ποιεῖτε λύοντες τὸν πῶλον;And <2532> certain of them <5100> that stood <2476> (5761) there <1563> said <3004> (5707) unto them <846>, What <5101> do ye <4160> (5719), loosing <3089> (5723) the colt <4454>?