Marc 11v10 Beneït és el regne del nostre pare David que ve en el Nom del Senyor! Hosanna en les altures! εὐλογημένη ἡ ἐρχομένη βασιλεία ἐν ὀνόματι Κυρίου τοῦ πατρὸς ἡμῶν Δαβίδ· Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις.

Data: 
2019-11-10, diumenge
Comentari: 

Marc 11v10 Beneït és el regne del nostre pare David que ve en el Nom del Senyor! Hosanna en les altures!εὐλογημένη ἡ ἐρχομένη βασιλεία ἐν ὀνόματι Κυρίου τοῦ πατρὸς ἡμῶν Δαβίδ· Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις.Blessed <2127> (5772) be the kingdom <932> of our <2257> father <3962> David <1138>, that cometh <2064> (5740) in <1722> the name <3686> of the Lord <2962>: Hosanna <5614> in <1722> the highest <5310>.