Marc 11v12 L’endemà, després de sortir ells de Betània, va tenir gana, Καὶ τῇ ἐπαύριον ἐξελθόντων αὐτῶν ἀπὸ Βηθανίας, ἐπείνασε.

Data: 
2019-11-12, dimarts
Comentari: 

Marc 11v12 L’endemà, després de sortir ells de Betània, va tenir gana,Καὶ τῇ ἐπαύριον ἐξελθόντων αὐτῶν ἀπὸ Βηθανίας, ἐπείνασε.And <2532> on the morrow <1887>, when they <846> were come <1831> (5631) from <575> Bethany <963>, he was hungry <3983> (5656):