Lluc 12v21 Així passa amb el qui atresora per a ell mateix, i no és ric envers Déu. οὕτως ὁ θησαυρίζων ἑαυτῷ, καὶ μὴ εἰς Θεὸν πλουτῶν.

Data: 
2019-12-21, dissabte
Comentari: 

Lluc 12v21 Així passa amb el qui atresora per a ell mateix, i no és ric envers Déu.οὕτως ὁ θησαυρίζων ἑαυτῷ, καὶ μὴ εἰς Θεὸν πλουτῶν.So is he that layeth up treasure for himself, and is not rich toward God.