Lluc 12v22 I digué als seus deixebles: Per això us dic: No us desficieu per la vostra vida, què menjareu, ni pel cos, què us vestireu. Εἶπε δὲ πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, Διὰ τοῦτο ὑμῖν λέγω, μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν, τί φάγητε· μηδὲ τῷ σώματι, τί ἐνδύσησθ

Data: 
2019-12-22, diumenge
Comentari: 

Lluc 12v22 I digué als seus deixebles: Per això us dic: No us desficieu per la vostra vida, què menjareu, ni pel cos, què us vestireu.Εἶπε δὲ πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, Διὰ τοῦτο ὑμῖν λέγω, μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν, τί φάγητε· μηδὲ τῷ σώματι, τί ἐνδύσησθε.And he said unto his disciples, Therefore I say unto you, Take no thought for your life, what ye shall eat; neither for the body, what ye shall put on.