Lluc 12v23 La vida és més que l’aliment, i el cos, més que el vestit. ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστι τῆς τροφῆς, καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος.

Data: 
2019-12-23, dilluns
Comentari: 

Lluc 12v23 La vida és més que l’aliment, i el cos, més que el vestit.ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστι τῆς τροφῆς, καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος.The life is more than meat, and the body is more than raiment.