Lluc 12v30 Perquè els gentils del món s’afanyen per totes aquestes coses, però el vostre Pare sap que teniu necessitat d’aquestes coses. ταῦτα γὰρ πάντα τὰ ἔθνη τοῦ κόσμου ἐπιζητεῖ· ὑμῶν δὲ ὁ πατὴρ οἶδεν ὅτι χρῄζετε τούτων.

Data: 
2019-12-30, dilluns
Comentari: 

Lluc 12v30 Perquè els gentils del món s’afanyen per totes aquestes coses, però el vostre Pare sap que teniu necessitat d’aquestes coses.ταῦτα γὰρ πάντα τὰ ἔθνη τοῦ κόσμου ἐπιζητεῖ· ὑμῶν δὲ ὁ πατὴρ οἶδεν ὅτι χρῄζετε τούτων.For all these things do the nations of the world seek after: and your Father knoweth that ye have need of these things.