Lluc 11v1 I s’esdevingué que mentre ell pregava en un lloc, quan hagué acabat, un dels seus deixebles li digué: Senyor, ensenya’ns a pregar com Joan també en va ensenyar als seus deixebles. αὐτόν, Κύριε, δίδαξον ἡμᾶς προσεύχεσθαι, καθὼς καὶ Ἰωάννης ἐδίδα

Data: 
2020-01-01, dimecres
Comentari: 

Lluc 11v1 I s’esdevingué que mentre ell pregava en un lloc, quan hagué acabat, un dels seus deixebles li digué: Senyor, ensenya’ns a pregar com Joan també en va ensenyar als seus deixebles.αὐτόν, Κύριε, δίδαξον ἡμᾶς προσεύχεσθαι, καθὼς καὶ Ἰωάννης ἐδίδαξε τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ.And it came to pass, that, as he was praying in a certain place, when he ceased, one of his disciples said unto him, Lord, teach us to pray, as John also taught his disciples.