Lluc 11v28 I ell digué: Més aviat, feliços els qui escolten la paraula de Déu i la guarden. αὐτὸς δὲ εἶπε, Μενοῦνγε μακάριοι οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ φυλάσσοντες αὐτόν.

Data: 
2020-01-28, dimarts
Comentari: 

Lluc 11v28 I ell digué: Més aviat, feliços els qui escolten la paraula de Déu i la guarden.αὐτὸς δὲ εἶπε, Μενοῦνγε μακάριοι οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ φυλάσσοντες αὐτόν.But <1161> he <846> said <2036> (5627), Yea rather <3304>, blessed <3107> are they that hear <191> (5723) the word <3056> of God <2316>, and <2532> keep <5442> (5723) it <846>.