Lluc 3v3 I va anar per tota la rodalia del Jordà, predicant un baptisme de penediment per a la remissió dels pecats, καὶ ἦλθεν εἰς πᾶσαν τὴν περίχωρον τοῦ Ἰορδάνου, κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν·

Data: 
2020-03-03, dimarts
Comentari: 

Lluc 3v3 I va anar per tota la rodalia del Jordà, predicant un baptisme de penediment per a la remissió dels pecats,καὶ ἦλθεν εἰς πᾶσαν τὴν περίχωρον τοῦ Ἰορδάνου, κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν·And <2532> he came <2064> (5627) into <1519> all <3956> the country about <4066> Jordan <2446>, preaching <2784> (5723) the baptism <908> of repentance <3341> for <1519> the remission <859> of sins <266>;