Lluc 3v17 Ell té la ventadora a la seva mà: i porgarà la seva era, i aplegarà el blat al seu graner, i cremarà la palla en un foc que mai no s’apaga. οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, καὶ διακαθαριεῖ τὴν ἅλωνα αὐτοῦ, καὶ συνάξει τὸν σῖτον εἰς τὴν ἀποθήκην α

Data: 
2020-03-17, dimarts
Comentari: 

Lluc 3v17 Ell té la ventadora a la seva mà: i porgarà la seva era, i aplegarà el blat al seu graner, i cremarà la palla en un foc que mai no s’apaga.οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, καὶ διακαθαριεῖ τὴν ἅλωνα αὐτοῦ, καὶ συνάξει τὸν σῖτον εἰς τὴν ἀποθήκην αὐτοῦ, τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει πυρὶ ἀσβέστῳ.Whose <3739> fan <4425> is in <1722> his <846> hand <5495>, and <2532> he will throughly purge <1245> (5692) his <846> floor <257>, and <2532> will gather <4863> (5692) the wheat <4621> into <1519> his <846> garner <596>; but <1161> the chaff <892> he will burn <2618> (5692) with fire <4442> unquenchable <762>.