Lluc 3v26 de Maat, de Mattaties, de Semeí, de Josep, de Judà, τοῦ Μαάθ, τοῦ Ματταθίου, τοῦ Σεμεΐ, τοῦ Ἰωσήφ, τοῦ Ἰούδα,

Data: 
2020-03-26, dijous
Comentari: 

Lluc 3v26 de Maat, de Mattaties, de Semeí, de Josep, de Judà,τοῦ Μαάθ, τοῦ Ματταθίου, τοῦ Σεμεΐ, τοῦ Ἰωσήφ, τοῦ Ἰούδα,Which was the son of Maath <3092>, which was the son of Mattathias <3161>, which was the son of Semei <4584>, which was the son of Joseph <2501>, which was the son of Juda <2455>,