Joan 7v15 I els jueus estaven admirats, i deien: Com és que aquest sap de lletres, sense haver estudiat? καὶ ἐθαύμαζον οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντες, Πῶς οὗτος γράμματα οἶδε, μὴ μεμαθηκώς;

Data: 
2020-07-15, dimecres
Comentari: 

Joan 7v15 I els jueus estaven admirats, i deien: Com és que aquest sap de lletres, sense haver estudiat?καὶ ἐθαύμαζον οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντες, Πῶς οὗτος γράμματα οἶδε, μὴ μεμαθηκώς;And <2532> the Jews <2453> marvelled <2296> (5707), saying <3004> (5723), How <4459> knoweth <1492> (5758) this man <3778> letters <1121>, having <3129> <0> never <3361> learned <3129> (5761)?