Joan 7v30 Llavors cercaven d’agafar-lo. I ningú no li posà la mà a sobre, perquè encara no havia arribat la seva hora. ἐζήτουν οὖν αὐτὸν πιάσαι· καὶ οὐδεὶς ἐπέβαλεν ἐπ᾽ αὐτὸν τὴν χεῖρα, ὅτι οὔπω ἐληλύθει ἡ ὥρα αὐτοῦ. Then <3767> they sought <2212> (5707

Data: 
2020-07-30, dijous
Comentari: 

Joan 7v30 Llavors cercaven d’agafar-lo. I ningú no li posà la mà a sobre, perquè encara no havia arribat la seva hora.ἐζήτουν οὖν αὐτὸν πιάσαι· καὶ οὐδεὶς ἐπέβαλεν ἐπ᾽ αὐτὸν τὴν χεῖρα, ὅτι οὔπω ἐληλύθει ἡ ὥρα αὐτοῦ.Then <3767> they sought <2212> (5707) to take <4084> (5658) him <846>: but <2532> no man <3762> laid <1911> (5627) hands <5495> on <1909> him <846>, because <3754> his <846> hour <5610> was <2064> <0> not yet <3768> come <2064> (5715).Després de sentir això, intentaven d'agafar Jesús, però ningú no el va detenir, perquè encara no havia arribat la seva hora.