Mateu 11v3 i li digué: Ets tu el qui ha de venir o n’hem d’esperar un altre? εἶπεν αὐτῷ, Σὺ εἶ ὁ ἐρχόμενος, ἢ ἕτερον προσδοκῶμεν;

Data: 
2020-11-03, dimarts
Comentari: 

Mateu 11v3 i li digué: Ets tu el qui ha de venir o n’hem d’esperar un altre?εἶπεν αὐτῷ, Σὺ εἶ ὁ ἐρχόμενος, ἢ ἕτερον προσδοκῶμεν;And said <2036> (5627) unto him <846>, Art <1488> (5748) thou <4771> he that should come <2064> (5740), or <2228> do we look <4328> (5719) for another <2087>?