Mateu 11V5 els cecs hi veuen i els coixos caminen, els leprosos són netejats i els sords hi senten, els morts són ressuscitats i als pobres se’ls anuncia l’evangeli. τυφλοὶ ἀναβλέπουσι, καὶ χωλοὶ περιπατοῦσι, λεπροὶ καθαρίζονται, καὶ κωφοὶ ἀκούουσι, νεκρ

Data: 
2020-11-05, dijous
Comentari: 

Mateu 11V5 els cecs hi veuen i els coixos caminen, els leprosos són netejats i els sords hi senten, els morts són ressuscitats i als pobres se’ls anuncia l’evangeli.τυφλοὶ ἀναβλέπουσι, καὶ χωλοὶ περιπατοῦσι, λεπροὶ καθαρίζονται, καὶ κωφοὶ ἀκούουσι, νεκροὶ ἐγείρονται, καὶ πτωχοὶ εὐαγγελίζονται·The blind <5185> receive their sight <308> (5719), and <2532> the lame <5560> walk <4043> (5719), the lepers <3015> are cleansed <2511> (5743), and <2532> the deaf <2974> hear <191> (5719), the dead <3498> are raised up <1453> (5743), and <2532> the poor <4434> have the gospel preached to them <2097> (5743).