Mateu 11v9 I doncs, què vau sortir a veure? Un profeta? Sí, us ho dic, i encara més que un profeta. ἀλλὰ τί ἐξήλθετε ἰδεῖν; προφήτην; ναί, λέγω ὑμῖν, καὶ περισσότερον προφήτου·

Data: 
2020-11-09, dilluns
Comentari: 

Mateu 11v9 I doncs, què vau sortir a veure? Un profeta? Sí, us ho dic, i encara més que un profeta.ἀλλὰ τί ἐξήλθετε ἰδεῖν; προφήτην; ναί, λέγω ὑμῖν, καὶ περισσότερον προφήτου·But <235> what <5101> went ye out <1831> (5627) for to see <1492> (5629)? A prophet <4396>? yea <3483>, I say <3004> (5719) unto you <5213>, and <2532> more <4055> than a prophet <4396>.